Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

กิจกรรมกองสวัสดิการ

พิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.65 เวลา 16.30 น. พล.ต.อ.ปรีชา  เจริญสหายานนท์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 67พรรษา 2 เมษายน 2565 ณ วัดเทพศิรินทราวาส

โครงการ “ดนตรีในสวน” อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา)

พ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม รอง ผบก.สก. พร้อมด้วย พ.ต.อ.เอกชัย จันทะนะ ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. /รอง ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก./สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ดนตรีในสวน”

โครงการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวฯ

พล.ต.ท.อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย  ผบช.สกพ. เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิบูลย์  สีสุข รอง ผบช.สำนักงานกำลังพล, พล.ต.ต.สุรชัย  เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก,พ.ต.อ.ประภัสสร  ชาติพรหม รอง ผบก.สก.(4) และ ว่าที่ พ.ต.อ.เอกชัย จันทะนะ ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. และข้าราชการตำรวจ/ลูกจ้างในสังกัดฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. เข้าร่วมพิธีฯ


ประชาสัมพันธ์

แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2565
แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2565
N ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565 คณะกรรมการสวัสดิการ ตร.
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
N แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจ ขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 2/2565) ไปจัสลากเลือกห้องพัก
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการ อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
โครงการ อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 2/65)
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(อุดมสุข) ไปจับสลากเลือกห้องพักฯ ครั้งที่ 2/2565

ข่าวประกวดราคา/รับสมัครงาน

N ประกาศผู้ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคารบ้านพักส่วนกลาง อาคาร 2 - อาคาร 6 (ทุ่งสองห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 2 - อาคาร 6 (ทุ่งสองห้อง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 2 - อาคาร 6 (ทุ่งสองห้อง) ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5
ประกาศผู้ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น 5 อาคาร 4-6 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ทุ่งสองห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ระเบียบ/คู่มือ/แบบฟอร์ม

คู่มือนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต และ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานกำลังพล