Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

กิจกรรมกองสวัสดิการ

พล.ต.ท. ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. เป็นประธานในพิธีจับสลากลำดับการใช้สิทธิและเลือกห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.67 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท. ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. เป็นประธานในพิธีจับสลากลำดับการใช้สิทธิและเลือกห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร.

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.67 เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.สราวุฒิ การพานิช รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร. ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.67 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567, และมี คณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ, คณะผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. เข้าร่วมกิจกรรมฯ


ประชาสัมพันธ์

แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภค (แฟลตส่วนกลาง ตร.) ประจำปี 2567
N โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ประจำปี 2567
โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจน่าอยู่ ประจำปี 2567
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปรับห้องพัก ครั้งที่ 1/2567
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปรับห้องพัก ครั้งที่ 1/2567
แจ้งเลื่อนวันจับสลากลำดับการใช้สิทธิและเลือกห้องพักฯ ครั้งที่ 1/2567
แจ้งเลื่อนวันจับสลากลำดับการใช้สิทธิและเลือกห้องพักฯ ครั้งที่ 1/2567
ข้อมูลการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศสำนักงานกำลังพล เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศสำนักงานกำลังพล เรื่อง เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข่าวประกวดราคา/รับสมัครงาน

N สอบราคารจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(อุดมสุข)
สอบราคารจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(อุดมสุข)
N สอบราคารจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ถนอมมิตร)
สอบราคารจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ถนอมมิตร)
N สอบราคารจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ทุ่งสองห้อง)
สอบราคารจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ทุ่งสองห้อง)
N สอบราคารจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว)
สอบราคารจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลาดยาว)
N สอบราคารจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(วิภาวดี)
สอบราคารจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(วิภาวดี)

ระเบียบ/คู่มือ/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (แบบใหม่)
แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (แบบใหม่)
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
คู่มือนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ