Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

กิจกรรมกองสวัสดิการ

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.65 เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2565 ณ พระอุโบสถวัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มอบให้ผู้การหนองบัวลำภู เป็นผู้แทน "สตช." มอบเงินน้ำใจตำรวจ และครอบครัว ช่วยเหลือเยียวยา ให้ครอบครัวผู้สูญเสีย จ.หนองบัวลำภู จำนวน 44 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,540,000 บาท

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มอบให้ผู้การหนองบัวลำภู เป็นผู้แทน "สตช." มอบเงินน้ำใจตำรวจ และครอบครัว ช่วยเหลือเยียวยา ให้ครอบครัวผู้สูญเสีย จ.หนองบัวลำภู จำนวน 44 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,540,000 บาท

สรุปยอดเงินบริจาคฯ​ ณ​ วันปิดรับบริจาค บัญชี "น้ำใจตำรวจไทยฯ"สรุปยอดเงินบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น​จำนวน 12,540,000.00​ บาท

สรุปยอดเงินบริจาคฯ​ ณ​ วันปิดรับบริจาค บัญชี "น้ำใจตำรวจไทยฯ"สรุปยอดเงินบริจาค รวมเป็นเงินทั้งสิ้น​จำนวน 12,540,000.00​ บาท


ประชาสัมพันธ์

N สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กองสวัสดิการ ณ เดือน สิงหาคม - กันยายน พ.ศ.2565
ข้อมูลการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจ ขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 3/2565) ไปจับสลากเลือกห้องพัก
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (อุดมสุข) ไปจับสลากเลือกห้องพักฯ ครั้งที่ 4/2565
บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ข้อมูล ณ 20 ก.ย.65

ข่าวประกวดราคา/รับสมัครงาน

N ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร 1 ถึงอาคาร 3 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลิมลาภ)สกพ.สก. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร 1 ถึงอาคาร 3 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลิมลาภ)สกพ.สก. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
N ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร 1 ถึง อาคาร 3 อาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เฉลิมลาภ)
ประกาศ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผนังภายนอกห้องริมสุดอาคาร 1ถึง อาคาร 3 อาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เฉลิมลาภ) กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพักฯ
ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสายไฟฟ้าเมนประจำห้องพัก อาคารบ้าน ส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร ๑ อาคาร ๗ และอาคาร - (ทุ่งสองห้อง) กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดทักซิโด้ (แบล็คไท) และชุดราตรี โดยวิธีสอบราคา
ประกาศ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดทักซิโด้ (แบล็คไท) และชุดราตรี โดยวิธีสอบราคา

ระเบียบ/คู่มือ/แบบฟอร์ม

N พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
คู่มือนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540