Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

กิจกรรมกองสวัสดิการ

โครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดเทพศิรินทราวาส

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย.66 ระหว่างเวลา 16.30 น. พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชนาค พิธีมอบบาตรและผ้าไตร ณ มณฑลพิธีลานพระศรีมหาโพธิ์ และพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถภาพข้าราชการดำรวจ ประจำปี 2566 (กีฬาภายใน ตร.)

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 เวลา 18.30 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมและทดสอบสมรรถภาพข้าราชการดำรวจ ประจำปี 2566(กีฬาภายใน ตร.) ณ สนามกีฬาบุณยะจินดา และสโมสรตำรวจ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.66 เวลา 07.30 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Cr.ภาพ:กองสารนิเทศ)


ประชาสัมพันธ์

แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภค แฟลตส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2566
แจ้งข้าราชการตำรวจให้ขอคืนเงินประกันทรัพย์สินเสียหายในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
แจ้งข้าราชการตำรวจให้ขอคืนเงินประกันทรัพย์สินเสียหายในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจ ขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 2/2566) ไปจับสลากเลือกห้องพัก
ประชาสัมพันธ์หลักเกษณ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 2/2566)
ข้อมูลการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

ข่าวประกวดราคา/รับสมัครงาน

N ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำประปาหลัก อาคาร 4 ถึงอาคาร 13 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ) 1 งาน ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
ประกาศ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำประปาหลัก อาคาร 4 ถึงอาคาร 13 อาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เฉลิมลาภ) กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน ด้วยวิธี
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงตู้ควบคุม การจ่ายกระแสไฟฟ้า
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงตู้ควบคุม การจ่ายกระแสไฟฟ้าประจำอาคาร 4 ถึงอาคาร 13 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคา อาคาร 1 ถึง อาคาร 9 อาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลาดยาว)
ประกาศ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคา อาคาร 1 ถึง อาคาร 9 อาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ลาดยาว) กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการประกวดราคาทางอ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าประจำอาคาร 4 ถึงอาคาร 13 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (เฉลิมลาภ)
ประกาศ ประกาศ กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตู้ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าประจำอาคาร 4 ถึงอาคาร 13 อาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เฉลิมลาภ) กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเท

ระเบียบ/คู่มือ/แบบฟอร์ม

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
คู่มือนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ