Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|

กิจกรรมกองสวัสดิการ

ผบ.ตร. ชวนบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ลูกสาว ตำรวจผู้กล้า พ.ต.ต.เอกพงษ์

ผบ.ตร. เชิญชวนข้าราชการตำรวจ ครอบครัวและประชาชน ร่วมบริจาคเงินเพื่อทุนการศึกษาแก่บุตร พ.ต.ต.เอกพงษ์ ทิปะณี สารวัตรสืบเมืองยโสธร ตำรวจกล้าที่พลีชีพช่วยลูกน้องตามจับ คนร้ายคดียาเสพติด จนจมน้ำเสียชีวิต

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินการลงทุน และการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66 เวลา 09:30น. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนและการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โครงการสวัสดิการอาหารสำหรับข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง “30 บาท ทานได้ทุกร้าน”

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.66 เวลา 11.30 น. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสวัสดิการอาหารสำหรับข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง “30 บาท ทานได้ทุกร้าน” ณ โภชนาคาร ตร. ชั้น 2 อาคาร 9 ตร.


ประชาสัมพันธ์

แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจ ขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 1/2566) ไปจับสลากเลือกห้องพัก
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 1/2566)
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 1/2566)
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ไปรับห้องพัก ครั้งที่ 1/2566
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.ไปรับห้องพัก ครั้งที่ 1/2566
เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพักฯ ครั้งที่ 1/2566
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพักฯ ครั้งที่ 1/2566

ข่าวประกวดราคา/รับสมัครงาน

ประกาศ ผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อย อาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทุ่งสองห้อง และ ถนอมิตร)
ประกาศ ผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อย อาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทุ่งสองห้อง และ ถนอมิตร)
ประกาศ คณะอนุกรรมกรสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง
ประกาศ คณะอนุกรรมกรสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ถนอมมิตร)
ด้วยคณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง โดย กองสวัสดิการ สำนักตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำความสะอาดและบริการจัดการคววามเรียบร้อยอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ถนอมมิตร) ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 ราค
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทุ่งสองห้อง)
ด้วย คณะอนุกรรมการสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง โดย กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำความสะอาดและบริการจัดการความเรียบร้อยอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทุ่งสองห้อง) ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ถึง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสวัสดิการอาคารบ้านพักส่วนกลาง

ระเบียบ/คู่มือ/แบบฟอร์ม

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
คู่มือนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คู่มือการจัดสวัสดิการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ