Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน วันตำรวจ 17 ตุลาคม

1. พิธีบูชาพระภูมิ ณ ศาลพระภูมิ หน้าอาคาร 1 ตร.


2. พิธีบูชาพระนิรันตราย (จำลอง) ณ หอพระนิรันตราย

 

3. พิธีบูชาพระนารายณ์ ณ รูปปั้นพระนารายณ์

 

4. พิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4

 

5. พิธีสักการะพระบรมรูปหล่อ ร.9 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 ตร.

 

6. พิธีสักการะรูปปั้นจำลอง พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ณ ห้องโถง ชั้น 3 อาคาร 1 ตร.


7.1 พิธีสงฆ์ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและเจริญพระพุทธมนต์


7.2 พิธีสงฆ์ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและเจริญพระพุทธมนต์

 

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...