Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

เว็บไซต์โครงการ : www.panithand.com

Facebook โครงการ : www.facebook.com/panithand

ดาวน์โหลดข้อมูลโครงการ : www.edupol.org/eduOrganize/publicDoc/panithanD

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ผ่านอนิเมชั่น

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2558

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...