Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 16 (เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน)
22 พฤษภาคม 2563
โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 16
โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 16
13 มีนาคม 2563
โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 15
18 กุมภาพันธ์ 2562
ประกวดราคาจ้างซักทำความสะอาดผ้าประจำศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
16 มีนาคม 2560
ประกวดราคาจ้างซักทำความสะอาดผ้าประจำศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
16 มีนาคม 2560
ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
27 กุมภาพันธ์ 2560