Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหน้าห้องพักอาศัยอาคาร 1 ถึงอาคาร 11 (จำนวน 11 อาคาร) ทั้งหมด 1,480 ห้อง อาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อุดมสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหน้าห้องพักอาศัยอาคาร 1 ถึงอาคาร 11 (จำนวน 11 อาคาร) ทั้งหมด 1,480 ห้อง อาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อุดมสุข) แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...