Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี) ประจำปี พ.ศ.2567

 ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี) ประจำปี พ.ศ.2567

 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...