Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
โครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 16 (เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน)

ตามอนุมัติ ตร. ลง 6 ก.พ.63 ท้ายหนังสือ สกพ.ที่ 0009.361/589 ลง 28 ม.ค.63 ให้ดำเนินโครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 16 ในวันพุธที่ 15 ก.ค.63 ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเพทฯ นั้น

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease(COVID-19) สก. จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดวันดำเนินการโครงการสมรสสวัสดิการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 16 จากกำหนดการเดิม วันพุธที่ 15 ก.ค.63 เป็น วันอังคารที่ 25 ส.ค.63

 

โครงการสมรสสวัสดิการ ตร. ครั้งที่ 16 (เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน)

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...