Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (แบบใหม่)

1.กรณีขอสิทธิ์ใหม่

2.กรณีขอเปลี่ยนแปลงชื่อในเวป

3.กรณีขอสิทธิ์สูงขึ้น

4.กรณีขอสับเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

5.กรณีขอบนลงล่าง

6.กรณีขอผ่อนผัน

7.กรณีขอสืบสิทธิ์

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...