Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แจ้งให้ผู้ที่ยื่นคำร้องขอซ่อมห้องพักเองในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปเลือกห้องพัก
แจ้งให้ผู้ที่ยื่นคำร้องขอซ่อมห้องพักเองในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปเลือกห้องพัก
3 มีนาคม 2563
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปรับห้องพัก
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปรับห้องพัก
3 มีนาคม 2563
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง)
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง)
21 กุมภาพันธ์ 2563
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก ครั้งที่ 1 ปี 63
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก ครั้งที่ 1 ปี 63
12 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการสวัสดิการ สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โครงการสวัสดิการ สินเชื่อเพื่อซ่อมแซมห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6 กุมภาพันธ์ 2563
ส่งรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิ์การพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
ส่งรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิ์การพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
16 มกราคม 2563
แจ้งให้ผู้ที่ยื่นคำร้องขอซ่อมห้องพักเองในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปเลือกห้องพัก
แจ้งให้ผู้ที่ยื่นคำร้องขอซ่อมห้องพักเองในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปเลือกห้องพัก
6 ธันวาคม 2562
สำรวจอาคารบ้านพักอิสระที่มีที่ทำการตั้งอยู่ในเขต กทม.
สำรวจอาคารบ้านพักอิสระที่มีที่ทำการตั้งอยู่ในเขต กทม.
29 พฤศจิกายน 2562
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(กรณีสมัครใจขอซ่อมเอง) ครั้งที่ 2 ปี 62
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(กรณีสมัครใจขอซ่อมเอง) ครั้งที่ 2 ปี 62
6 พฤศจิกายน 2562