Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(อุดมสุข) ไปรับห้องพัก ครั้งที่ 5/2565

 แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(อุดมสุข) ไปรับห้องพัก ครั้งที่ 5/2565

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...