Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงตู้ควบคุม การจ่ายกระแสไฟฟ้า

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงตู้ควบคุม

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2566

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...