Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 ณ วัดเทพศิรินทราวาส

  แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทตามโครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...