Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ประชาสัมพันธ์ประกาศแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2566

 ประชาสัมพันธ์ประกาศแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2566

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...