Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

 แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2566

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...