Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบท หมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อม กระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบท หมู่เฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2565

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...