Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(อุดมสุข) ไปจับสลากเลือกห้องพักฯ ครั้งที่ 2/2565

 แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(อุดมสุข) ไปจับสลากเลือกห้องพักฯ ครั้งที่ 2/2565

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...