Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ประกาศผู้ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน ชั้น 5 อาคาร 4-6 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ทุ่งสองห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประกาศผู้ผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...