Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผนังภายนอกห้องริมสุด อาคาร 1-9 อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลาดยาว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...