Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการ "อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการ "อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดเทพศิรินทราวาส"

รับสมัครข้าราชการตำรวจทุกชั้นยศ เข้าร่วมโครงการอุปสมทบฯ จำนวน 68 นาย เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 - 16 มี.ค.65 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอุปสมบท ภายในวันที่ 21 มี.ค.65 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ กองสวัสดการ www.welfarepolice.com

 รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการ "อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...