Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจขอซ่อมห้องชำรุดเอง) ครั้งที่1/65

 แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจขอซ่อมห้องชำรุดเอง) ครั้งที่1/65

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...