Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ

1. คู่มือการใช้สื่ออสังคมออนไลน์ ของข้าราชการตำรวจ Full Version | พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.

 

2. คิดเป็น :

พลตำรวจเอก ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.

 

3. คิดได้ (TIK TOK) :

พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช.

 

4. คิดก่อนโพสต์ (covid) :

พลตำรวจเอก มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.

 

5. คิดดี :

พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.

 

6. คิดก่อนโพสต์ (จับตัวประกัน) :

พลตำรวจเอก สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร.


7. คิดเป็น (ภาพอนาจาร) :

พลตำรวจเอก ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร รอง ผบ.ตร.

Credit : 

FB : คู่มือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตำรวจ

Youtube : คู่มือการใช้สื่อออนไลน์ตํารวจ Police Online

 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...