Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ประเพณีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพร ผบก.สก. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.66 ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างในสังกัด สก. ร่วมประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพร ผบก.สก. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณโถงด้านหน้า ชั้น 10 อาคาร 5 ตร.

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566