Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
โครงการ “ธรรมนำใจ” เพื่อ ตำรวจไทยมีคุณธรรม ฟังธรรมตามกาล คือมงคลอันประเสริฐ

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. เวลา 09.30 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  ผบ.ตร. พร้อมด้วย คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในโครงการ “ธรรมนำใจ” เพื่อ ตำรวจไทยมีคุณธรรม ฟังธรรมตามกาล คือมงคลอันประเสริฐ ครั้งที่ 1 ซึ่งจึงได้กราบอาราธนานิมนต์ และรับเมตตาจากพระเดชพระคุณ “หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม” ประธานสงฆ์ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จว.นครราชสีมา มาแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “ครองตน ครองคน ครองงาน บริหารตามหลักธรรมาธิปไตย” โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร., คณะสมาคมแม่บ้านตำรวจ, ข้าราชการตำรวจ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี ณ
ห้องประชุมแจ้งยอดสุข ชั้น 2 อาคาร ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร และสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และไลฟ์สดผ่านทาง  ทาง Facebook live ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ https://www.facebook.com/RoyalthaiPoliceTV/

สำหรับโครงการ "ธรรมนำใจ" เกิดจากพล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ มีความห่วงใยข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ จากการปฏิบัติหน้าที่อาจทำให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวเกิดความเครียดและวิตกกังวล ผบ.ตร. และคุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ จึงได้จัดทำโครงการ “ธรรมนำใจ” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้น้อมนำคุณธรรม มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ โครงการ “ธรรมนำใจ” ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กำหนดให้มีการฟังบรรยายธรรม เดือนละหนึ่งครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2566 ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566