Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินการลงทุน และการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.66 เวลา 09:30น. พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนและการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. กับ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 2 ระหว่าง สมาคมแม่บ้านตำรวจ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย  คุณสุมนา กิตติประภัสร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กับ ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566