Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.65 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.สุรชัย  เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 ณ สโมสรตำรวจ

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2565