Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
วันคล้ายวันสถาปนากองสวัสดิการ ครบรอบ 62 ปี 13 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.สุรชัย  เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก. เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวร ตร. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองสวัสดิการ ครบรอบ 62 ปี 13 กันยายน 2565

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2565