Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
โครงการ “ดนตรีในสวน” อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา)

วันเสาร์ที่ 19 มี.ค.6 เวลา 17.00 น.

พ.ต.อ.ประภัสสร ชาติพรหม รอง ผบก.สก. พร้อมด้วย พ.ต.อ.เอกชัย จันทะนะ ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. /รอง ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก./สว.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ดนตรีในสวน” เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างและครอบครัวผู้พักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลือชา) โดยจะจัดกิจกรรมทุกวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 14 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา17.00 – 19.00 น.ณ บริเวณสนามฟุตบอลอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลือชา)

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565