Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
โครงการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวฯ

วันศุกร์ที่ 25 ก.พ. 65 เวลา 08.30 น.
พล.ต.ท.อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย  ผบช.สกพ. เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม "โครงการดับเพลิงเบื้องต้นให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวฯ"
พร้อมด้วย พล.ต.ต.วิบูลย์  สีสุข รอง ผบช.สำนักงานกำลังพล, พล.ต.ต.สุรชัย  เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก,พ.ต.อ.ประภัสสร  ชาติพรหม รอง ผบก.สก.(4) และ ว่าที่ พ.ต.อ.เอกชัย จันทะนะ ผกก.ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. และข้าราชการตำรวจ/ลูกจ้างในสังกัดฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก. เข้าร่วมพิธีฯ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565