Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
วันคล้ายวันสถาปนากองสวัสดิการ ครบรอบ 61 ปี 13 กันยายน 2564

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.64 เวลา 09.09 น. กองสวัสดิการ ได้จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวร ตร., และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึก ให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 โดยมี พล.ต.ต.สุรชัย  เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก. เป็นประธานในพิธี
 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2564