Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
พิธีถวายราชสักการะ, พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชนาค, พิธีมอบผ้าไตรและบาตร และพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.66 เวลา 17.00 น. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ, พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชนาค, พิธีมอบผ้าไตรและบาตร และพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันประสูติ 6 พฤษภาคม 2566

 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566