Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
นัดหมายวันเข้าปรับปรุงงานซ่อมแซมวงกบ - บานประตู ห้องน้ำ ในห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลาดยาว)

รายชื่อผู้พักอาศัยซอ่มแซมอาคารบ้านพักส่วนกลาง (ลาดยาว)

นัดหมายวันเข้าปรับปรุงงานซ่อมแซม

รายชื่อผู้พักอาศัยซ่อมแซมประตูห้องน้ำ

รายชื่อผู้พักอาศัยซ่อมแซมประตูห้องน้ำ2

รายชื่อผู้พักอาศัยซ่อมแซมประตูห้องน้ำ2

 

ลิงค์กรอกฟอร์มซ่อมแซมแฟลต(ลาดยาว) แฟลต 1-9

https://sites.google.com/view/fixflat2563/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...