Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2563
แจ้งยอดค่าสาธารณูปโภคอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ประจำปี 2563
27 ตุลาคม 2563
นัดหมายวันเข้าปรับปรุงงานซ่อมแซมวงกบ - บานประตู ห้องน้ำ ในห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลาดยาว)
นัดหมายวันเข้าปรับปรุงงานซ่อมแซมวงกบ - บานประตู ห้องน้ำ ในห้องพักอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลาดยาว)
9 ตุลาคม 2563
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 3/63 ไปรับห้องพัก
รายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 3 ปี 2563
24 สิงหาคม 2563
Updated บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
5 สิงหาคม 2563
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก ครั้งที่ 3/63
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก ครั้งที่ 3/63
3 สิงหาคม 2563
แจ้งให้ผู้ที่ยื่นคำร้องขอซ่อมห้องพักเองในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปเลือกห้องพัก
แจ้งให้ผู้ที่ยื่นคำร้องขอซ่อมห้องพักเองในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปเลือกห้องพัก ในวันเสาร์ที่ 18 ก.ค.63 ตั้งแต่เลา 09.00 น. ณ สำนักงานผู้ปกครองอาคารฯ(วิภาวดี,ลาดยาว,ทุ่งสองห้อง,ถนอมมิตร
15 กรกฏาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 3/2563
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเองครั้งที่ 3/63
2 กรกฏาคม 2563
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. 2563 ไปรับห้องพัก
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. 2563 ไปรับห้องพัก
5 มิถุนายน 2563
การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
22 พฤษภาคม 2563
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก (ครั้งที่ 2/2563)
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก (ครั้งที่ 2/2563)
14 พฤษภาคม 2563