Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
N การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
การจัดทำบัญชีผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.
22 พฤษภาคม 2563
N แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก (ครั้งที่ 2/2563)
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก (ครั้งที่ 2/2563)
14 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอซ่อมห้องเอง ครั้งที่ 2/2563
6 พฤษภาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 2/2563
ประชาสัมพันธ์ กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 2/2563
24 เมษายน 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านเอื้ออาทรเพื่อข้าราชการตำรวจ
ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านเอื้ออาทรเพื่อข้าราชการตำรวจ
14 เมษายน 2563
ให้ตรวจสอบและดำเนินการกรณีผู้หมดสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้ตรวจสอบและดำเนินการกรณีผู้หมดสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
10 เมษายน 2563
บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ระดับสัญญาบัตร)
บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ระดับสัญญาบัตร)
5 มีนาคม 2563
บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ระดับประทวน)
บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ระดับประทวน)
5 มีนาคม 2563
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิ์สูงขึ้นในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ระดับสัญญาบัตร)
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิ์สูงขึ้นในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ระดับสัญญาบัตร)
5 มีนาคม 2563
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิ์สูงขึ้นในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ระดับประทวน)
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิ์สูงขึ้นในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ระดับประทวน)
5 มีนาคม 2563