Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
N แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพักฯ ครั้งที่ 3/2565
2 สิงหาคม 2565
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจ ขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 2/2565) ไปจัสลากเลือกห้องพัก
20 มิถุนายน 2565
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง ครั้งที่ 2/65)
31 พฤษภาคม 2565
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(อุดมสุข) ไปจับสลากเลือกห้องพักฯ ครั้งที่ 2/2565
28 เมษายน 2565
บัญชีรายชื่อผู้รอการจัดสรรที่ยื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ข้อมูล ณ 8 เม.ย.65
8 เมษายน 2565
แจ้งให้ข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปรับห้องพัก ครั้งที่ 1/2565
22 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านเคหะสุขเกษม จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์)
ประชาสัมพันธ์โครงการบ้านเคหะสุขเกษม จังหวัดสมุทรปราการ (เทพารักษ์) โดย การเคหะแห่งชาติ
4 มีนาคม 2565
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพักฯ ครั้งที่ 1/2565
1 มีนาคม 2565
การจัดทำบัญชียื่นคำร้องขอสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ครั้งที่ 1/2565 (กรณียื่นขอสิทธิ์ครั้งแรกและไม่มีชื่อรอคิวตามประกาศในเว็บไซต์ สก.)
1 มีนาคม 2565