Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
โครงการอุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติฯ
12 มิถุนายน 2561
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
22 มีนาคม 2561
รับสมัครข้าราชการตำรวจเขาอุปสมบทตามโครงการ อุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจเฉลิมพระเกียรติฯ (วัดเทพศิรินทราวาส)
13 มีนาคม 2561
โครงการอุปสมบท 99 รูป 9 นี้เพื่อพ่อ วันถวายพระเพลิงครั้งประวัติศาสตร์ ณ วัดหงส์รัตนาราม
4 กันยายน 2560
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ (เพิ่มเติม) วัดเทพศิรินทราวาส
28 สิงหาคม 2560
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบท น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ พุทธมณฑล
4 สิงหาคม 2560
แจ้งรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปสมบท น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดเทพศิรินทราวาส
4 สิงหาคม 2560
รับสมัครข้าราชการตำรวจเขาอุปสมบทตามโครงการ อุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจถวายเป็นพระราชกุศลฯ (วัดเทพศิรินทราวาส)
28 มิถุนายน 2560
รับสมัครข้าราชการตำรวจเขาอุปสมบทตามโครงการ อุปสมบทหมู่ข้าราชการตำรวจถวายเป็นพระราชกุศลฯ (พุทธมลฑล)
28 มิถุนายน 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพอนุศาสนาจารย์ประจำหน่วย ประจำปี 2560
31 มีนาคม 2560