Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2564 เวลา 9.00 น. พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 1) เป็นประธานพิธีเปิด โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร. และการจัดสวัสดิการด้านสหกรณ์ออมทรัพย์

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2564 เวลา 9.00 น.
พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 1) เป็นประธานพิธีเปิด โครงการติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร. และการจัดสวัสดิการด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมี ผบช.สกพ. , ผบก.สก. , ข้าราชการตำรวจในสังกัดฝ่ายสวัสดิการการเงิน สก.,ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัด ตร. และผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีและได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564