Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ข้อมูลการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูลการจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

ตช 0009.321/2910

รายงานการช่วยเหลือ (ม.ค.64 - มิ.ย.64)

รายงานการช่วยเหลือ (ก.ค.64 - ก.ย.64)

รายงานการช่วยเหลือ (ต.ค.-ธ.ค.64)

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...