Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)

 

 บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. จับสลากเลือกห้องพัก ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข)

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...