Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรอยแตกของผนังอาคารโดยรอบหน้าต่าง อาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ถนอมมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรอยแตกของผนังอาคารโดยรอบหน้าต่าง อาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ถนอมมิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...