Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินตำรวจและลูกจ้างประจำ (ขยายเวลาถึง 15 ตุลาคม 2563)

 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร.

 ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ

***ขยายเวลารับสมัคร ถึง 15 ตุลาคม 2563

ท่านสามารถ ดาวโหลด แบบฟอร์มการสมัครใจเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินตำรวจและลูกจ้างประจำ

ได้ที่ http://gg.gg/m837q

หรือ สแกน QR code

สามารถดูวิธีกรอกข้อมูลและความหมายของข้อมูลในไฟล์ที่ดาวน์โหลด

และ สามารถดูวิธีการดำเนินการหลังบันทึกข้อมูลตามคำแนะนำท้ายเอกสาร

 

*** ให้ผู้สมัครใจ กรอกข้อมูลทุกช่องให้ชัดเจน ในหัวข้อ " วัตถุประสังค์หรือความต้องการให้ช่วยเหลือฯ " เพื่อจะนำข้อมูลไปดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์ของท่าน

*** ให้ผู้สมัครใจฯ ส่งไฟล์โดย ตั้งชื่อไฟล์เป็น ชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัครใจก่อนส่งไฟล์ 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02 205 2539

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...