Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก ครั้งที่ 3/63

บัญชีรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้ได้รับการพิจารณาจัดสรรห้องฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...