Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปบท ตามโครงการ บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 158 รูป

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอุปบท ตามโครงการ บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 158 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฏาคม 2563

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...