Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารติดตั้งประจำอาคารบ้านพักส่วนกลาง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างลิฟต์โดยสารประจำอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ถนอมมิตร)

ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2563

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...