Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลางสำนักงานตำรว

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลาดยาว)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...