Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ให้ตรวจสอบและดำเนินการกรณีผู้หมดสิทธิพักอาศัยในอาคารบ้านพักสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ให้ตรวจสอบและดำเนินการกรณีผู้หมดสิทธิพักอาศัย

ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2563

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...