Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้าอุปสมบทตามโครงการ อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ

เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด รับสมัครอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ

เอกสารดาวน์โหลด อนุมัติโครงการ

เอกสารดาวน์โหลด คำขอบรรชาอุปสมบทวัดเทพศิรินทราวาส

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...