Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (กรณีสมัครใจขอซ่อมแซมห้องชำรุดเอง)

 

เอกสารดาวน์โหลด ที่ 0009.34 605

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...