Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ประกวดราคาจ้างซักทำความสะอาดผ้าประจำศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกวดราคาจ้างซักทำความสะอาดผ้าประจำศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ประกวดราคาจ้างซักทำความสะอาดผ้าประจำศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...