Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(กรณีสมัครใจซ่อมแซมห้องชำรุดเอง)

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดสรรบ้านพักในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(กรณีสมัครใจซ่อมแซมห้องชำรุดเอง)

หลักเกณฑ์

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กรกฏาคม 2562

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...