Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
แจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. ไปจับสลากเลือกห้องพัก ครั้งที่ 2/2562

รายชื่อเรียกให้มาจับฉลาก ครั้งที่ 2 ปี 62 แก้ไข

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...