Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
แนวทางการเพิ่มรายชื่อเพื่อซื้ออาวุธปืนตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ(ซิกซาวเออร์ รุ่น พี 320)

แนวทางการเพิ่มรายชื่อ เพื่อซื้ออาวุธปืนตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2561

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...