Loading

กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล

|
แนวทางและขั้นตอนการแจกจ่ายอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดการข้าราชการตำรวจ

แนวทางและขั้นตอนการแจกจ่ายอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดการข้าราชการตำรวจ

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2560

ย้อนกลับ
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ดูข่าวเพิ่มเติม...